• “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti (Versiyon1)” yayınlanmıştır!!!
  • Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisinin 9. Sayısı Yayınlanmıştır!!!
  • 2. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi Antalya’da Gerçekleştirildi!!!
  • SAS –Hastane Seti Revize Edildi…
  • 1. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Gerçekleştirildi!
  • DUYURULAR
  • 0