T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Standartları Geliştirme Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 16/06/2020

 ●Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik, etkinlik ve etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarının geliştirilmesi

 ●Mevcut kalite standartlarında gerekli revizyon çalışmalarının yapılması

 ●Sağlıkta Kalite Standartlarına ilişkin uygulama rehberleri ve özgün uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi

 ●Sağlıkta Kalite Standartları ve Uygulama rehberlerine ilişkin paydaş ve uzman görüşlerinin alınmasını ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Hasta ve çalışan geri bildirimlerine ilişkin anketler ve uygulama rehberlerinin oluşturulması

 ●Görev alanı ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi