Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Değerlendirme Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 03/01/2017

 ●Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması ve Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecine ilişkin mevzuatın hazırlanması

 ●Değerlendirme süreci ve değerlendirici kurallarının belirlenmesi

 ●Değerlendirme öncesi hazırlıkların planlanması ve yürütülmesi

 ●Değerlendirme takvimi ve programının oluşturulması

 ●Değerlendirme süreci organizasyonunun izlenmesi ve yönetilmesi

 ●Değerlendirme sürecine yönelik geri bildirimlerin analizi

 ●Değerlendirme sonuçlarının kontrolü ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi

 ●Değerlendirme sonuçlarının analizi ve raporlanması

 ●Değerlendirici performansının izlenmesi

 ●Kurumsal Kalite Sisteminin yönetimi ve koordinasyonu

 ●Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi eğitimlerinin ve sertifikasyon eğitimlerinin planlanması ve organizasyonu

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi