T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 24/01/2020

 ●Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması ve Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecine ilişkin mevzuatın hazırlanması

 ●Değerlendirme süreci ve değerlendirici kurallarının belirlenmesi

 ●Değerlendirme öncesi hazırlıkların planlanması ve yürütülmesi

 ●Değerlendirme takvimi ve programının oluşturulması

 ●Değerlendirme süreci organizasyonunun izlenmesi ve yönetilmesi

 ●Değerlendirme sürecine yönelik geri bildirimlerin analizi

 ●Değerlendirme sonuçlarının kontrolü ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi

 ●Değerlendirme sonuçlarının analizi ve raporlanması

 ●Değerlendirici performansının izlenmesi

 ●Kurumsal Kalite Sisteminin yönetimi ve koordinasyonu

 ●Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi eğitimlerinin ve sertifikasyon eğitimlerinin planlanması ve organizasyonu

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi