T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Akreditasyon Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 16/06/2020

●Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sisteminin kurulması ve yürütülmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek stratejilerin belirlenmesi

●Sağlıkta Akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi

●Sağlıkta Kalite Standartlarının uluslararası akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak; 

o   Gerekli alt yapının sağlanması için uluslararası sürdürülebilir bağlantıların ve iş ortaklıklarının kurulması

o   Ulusal Akreditasyon Sistemine ilişkin Başkanlık çatısı altında oluşturulacak çalışma gruplarını belirlenmesi ve sürecin koordine edilmesi

o   Ulusal Akreditasyon Sistemine ilişkin projelerin yürütülmesi 

●Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

●Ulusal Akreditasyon Sisteminin tanıtılmasına yönelik gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi