T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Eğitimleri Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 03/01/2017

●Başkanlığımız kitap, dergi, ajans vb. yayınların basımı ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi

●Başkanlığımız Faaliyet Planı, Birim Eylem Planı, Performans Programı, Stratejik Plan ve Bütçe ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması

●İç Kontrol Uyum Eylem Planlarının izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması

●Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin yürütülmesi

●Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

●Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarına yönelik organizasyonların yürütülmesi

●Daire Başkanlığı WEB Sayfasının tasarımı ve yönetimi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi