T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 04/01/2017

●Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarının yürütülmesi

●Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasının, geliştirilmesinin sağlanması

●Klinik kalite verilerinin izlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunulması

●Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük edilmesi ve bunların koordine edilmesi

●İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasının sağlanması

●Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi

●Gerektiğinde klinik kalite ile ilgili çalışma ve bilimsel komisyonların kurulması ve bu komisyonların sekretarya işlemlerinin yürütülmesi

İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi