T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İtaki Düşme Riski Ölçeği

Güncelleme Tarihi: 13/02/2017

Sağlıkta Kalite Standartlarında “Hasta Güvenliği” uygulamalarının bir parçası olan hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar Başkanlık bünyesinde bir komisyon kurularak bu konuda gerekli literatür incelenmiş ve kurumlarımızda uygulanan farklı ölçekler gözden geçirilmiştir. Bu ön çalışmalardan sonra komisyon yoğun bir çalışma sonrası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay ve basit bir form tasarlayarak ünlü Türk bilim adamı Şemseddin-i İtakî adıyla “İtakî Düşme Riski Ölçeği”ni geliştirmiştir.

Geliştirilen bu ölçek hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan verilmiştir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlenmiştir. Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düşme riski yüksek hastalarda “Dört YapraklıYonca” figürünün kullanılması öngörülmüştür.

“İtakî Düşme Riski Ölçeği’nin Kullanımı:

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve

her defasında yeni bir form kullanılmalıdır:

1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)

2. Post- operatif dönemde

3. Bölüm değişikliğinde

4. Hasta düşmesi durumunda

5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

“İtakî Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler;

•Ölçeğin kullanımı

•Risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi

•Hasta bakım ekipmanları

•Riskli ilaçlar

•Alınması gereken önlemler

hakkında sağlık çalışanlarına eğitim vermelidir. Hastanelerde, erişkin yaş grubundaki hastalarda düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla, İtaki Düşme Riski değerlendirme Ölçeği kullanılabileceği gibi uluslararası kabul görmüş diğer ölçekler de kullanılabilir.

İtakî Düşme Riski Ölçeği için tıklayınız.