Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dairemiz Görev Alanları

Güncelleme Tarihi: 04/01/2017


27/04/2015 tarihli ve 1557 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı görev alanları şunlardır:
Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını izlemek ve periyodik olarak değerlendirmek
Klinik kalite göstergeleri geliştirmek, klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak
•Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak
Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak
Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri izlemek
Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak
Sağlıkta kalite standartlarına yönelik değerlendirici kapasitesi oluşturmak ve sertifikasyon programları düzenlemek
Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek