T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin Amacı

Güncelleme Tarihi: 25/12/2019

Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda kalite, verimlilik, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır. Sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda; hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanırken; etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunumunun sağlanması sağlıkta kalite sisteminin temel amaçlarındadır.