T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Göstergeleri Birim Görev Alanları

Güncelleme Tarihi: 16/06/2020


 ●Sağlıkta kalite göstergeleri ve göstergelere yönelik özgün uygulama rehberlerinin geliştirilmesi

 ●Sağlıkta kalite göstergeleri ve uygulama rehberlerine ilişkin paydaş ve uzman görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi

 ●Sağlıkta kalite göstergelerine ilişkin ulusal ve uluslararası verilerin analizi ve raporlanması

 ●Ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta kaliteye ilişkin gerçekleştirilen gösterge çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Görev alanı ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi