T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Diyaliz (Versiyon-1) Yayımlandı…

Güncelleme Tarihi: 19/11/2016

Bakanlığımızca, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti (Versiyon 1)” hazırlanmış olup, set içinde yer alan “Standartlar” bölümü sağlık hizmeti sunan diyaliz merkezleri ve ünitelerinin kullanımına sunulmak üzere yayımlanmıştır. SKS-Diyaliz setinin bilahare yayımlanacaktır.

İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. fıkrası gereğince diyaliz merkezleri ve üniteleri, SKS-Diyaliz standartlarının yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra, standartlara uygun çerçevede düzenlemeler yapmak ve gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu tutulacaklardır.

SKS-Diyaliz setinin ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz.

SKS-Diyaliz seti "Standartlar" Bölümü için tıklayınız.