T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SAS Laboratuvar Seti 1. Süreç Raporu ISQua ya Gönderilmiştir….

Güncelleme Tarihi: 05/12/2016

    logo

SAS Laboratuvar Seti 1. Süreç Raporu ISQua ya Gönderilmiştir….

Ülkemizde hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla hasta ve organizasyonel yapı odaklı bir akreditasyon sistemi geliştirilmiştir.

Türkiye Akreditasyon Sistemi Dünya Sağlık Örgütü ve ISQua’nın sağlıkta kalite alanında hasta güvenliği, kalite iyileştirme, hasta ve hizmet kullanıcı odaklılığı, kurumsal planlama ve performans ilkeleri çerçevesinde minimum risk, optimum kalite, maksimum güvenlik esasına uygun olarak yapılandırılmış standartlardan oluşmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımızca SAS Hastane, SAS Diyaliz ve SAS ADSM setleri hazırlanarak ISQua (The International Society for Quality in Health Care) Akreditasyon Üst Kurulu tarafından akredite edilmiş olup son olarak (SAS)-Laboratuvar Seti’nin akredite edildiği kararı resmi olarak 25 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bu çerçevede yürütülen akreditasyon çalışmaları doğrultusunda SAS setlerine yönelik hazırlanan final raporuna ISQua tarafından iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Bu önerilere istinaden Bakanlığımızca gerekli iyileştirmeler yapılmış ve SAS Laboratuvar Setine ilişkin 1. süreç raporu ISQua'ya gönderilmiştir.

      Akreditasyon çalışmalarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

 SAS LABORATUVAR Seti

The Book of SAS Laboratory Kit