T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Güncelleme Tarihi: 20/03/2018

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, ülkemizde yürütülen kalite geliştirme uygulamalarının, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, akademisyenler ve ilgililerle paylaşılması amacıyla sağlık, sağlık sistemi, performansa yönetimi, sağlık hizmeti uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili diğer konular olmak üzere sosyal bilimler kapsamına giren konuları içeren bilimsel çalışmaları paylaşmaktadır.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, sağlıkta kalite uygulamalarının/araştırmalarının ortak bir alanda paylaşılması ve sistem üzerine etkilerinin yansıtılması amacıyla yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak kaleme alınmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir.