overlay

Uluslararası Sağlıkta Kalite Göstergeleri

Sağlık hizmeti kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde izlenmesi ve geliştirilmesi, Bakanlığımızın en önde gelen politikaları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, farklı ülkelerde sunulan sağlık kalitesini ölçmeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan ve OECD bünyesinde yürütülen Health Care Quality Indicators  (HCQI-Sağlık Bakım Kalitesi Göstergeleri) projesine katılım sağlamak üzere 2017 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

OECD dokümanları esas alınarak ülkemiz için kullanılacak gösterge kartı formatı hazırlanmış, sonrasında ilgili birimler tarafından ülkemiz için kullanılacak kartlar ve göstergelere ilişkin tanı ve işlem kodları belirlenmiştir. Göstergelere ilişkin verilerin hangi veri tabanından alınacağına karar verilmesinin ardından, ilgili birimlerce verilerin elde edilmesine ilişkin çalışma yürütülmüştür. Son olarak “Birinci Basamak Hizmetler (Reçetelendirme), Akut Bakım ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri (Önlenebilir Hastane Kabulleri)” kategorilerine yönelik veriler OECD ile paylaşılmıştır.

Sağlıkta kalite alanında, uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olan bu çalışmada yer alan tüm yöneticilerimize ve Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunar, çalışmanın ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını dileriz.

OECD HCQI Türkiye” için tıklayınız.

Dokümanın ekleri için tıklayınız.

Health at a Glance 2017 - OECD INDICATORS