overlay

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta dönüşüm programının sekiz ana bileşeninden biri olan "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon" ile kaliteli sağlık hizmeti hedefi ile 2007 yılından beri gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hasta ve çalışan güvenliğinin temini noktasında önemli bir parametre olmakla birlikte, hem değerlendirilen kuruluşlar, hem de değerlendiriciler açısından büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanında yeni uygulamaların yayılması ile tüm sağlık çalışanlarında kalite bilincinin oluşturulması, kalite değerlendirmelerini Türkiye sağlıkta kalite sisteminin temel dinamiği olarak ön plana çıkarmaktadır.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri; Bakanlığımızın yönetiminde, il kalite koordinatörlükleri, sağlıkta kalite değerlendiricileri ve değerlendirme kapsamında olan kuruluşlarının işbirliği ile 27.6.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Geniş bir sağlık kuruluşu portföyüne sahip olan değerlendirme sürecinde, Kamu, özel üniversite hastanelerinin, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, evde sağlık hizmetleri, diyaliz merkezlerinin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamaları değerlendirilmektedir. Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin yürütülmesinde büyük katkıları olan; sertifikalı sağlıkta kalite değerlendiricilerine, il kalite koordinatörlüklerine, TKHK il genel sekreterliklerine, sağlık kuruluşlarında görev yapan kalite direktörlerine ve değerlendirme kapsamında olan tüm kuruluşların yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri üstün gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederiz.   

Sağlıkta kalite değerlendirmeleri süreci, ilk günden bu yana güvenli ve güvenilir sağlık hizmeti sunumuna etkili bir destek olarak karşımıza çıkmış hem de ölçülebilir somut sonuçlarla sağlık kuruluşlarının iyileştirme faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Sağlıkta kalite standartları kapsamında yürütülen sağlıkta kalite değerlendirmeleri, optimum kalite düzeyine ulaşma hedefi ile hasta ve çalışan güvenliği kültürünün pekiştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin ülkemizin her köşesinde üst seviyelere ulaşması için teşvik unsuru olmaya devam edecektir.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı